Δημήτρης Καμούζης, Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 115-134


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: