Σταμάτης Μπέης, Οἱ νεοελληνικὲς διάλεκτοι καὶ τὸ Moυσικὸ Λαογραφικὸ Ἀρχεῖο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν. Προβλήματα καταγραφῆς καὶ συγκεντρωτικῆς παρουσίασης προφορικοῦ διαλεκτικοῦ λόγου, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 135-151


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: