Μαρία Σκλείδα, Ἐνυπόγραφη μεταβυζαντινὴ εἰκόνα (1765) μὲ τὴν παράσταση τῆς Ἄκρας Ταπείνωσης ἀπὸ τὴν Κερμίρα τῆς Καππαδοκίας, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 55-64


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: