Αγλαΐα Αγιουτάντη, Ταξίδι στὴ Μικρασία. 24 Αὐγούστου - 8 Σεπτεμβρίου 1959. Ὁδοιπορικὸ, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 273-314


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: