Μαρίνος Σαρηγιάννης, Elizabeth A. Zachariadou, Studies in Pre-Ottoman Turkey and the Ottomans, Ashgate Variorum (Variorum Collected Studies Series), 2007, xiv+332 pages., Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 401-406


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: