Τίτλος:

Γιάννης Ν. Γκλαβίνας, Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912- 1923): Από την ενσωμάτωση στην ανταλλαγή, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, 2013, 382 σ. + 68.


Σχετικά άρθραΣτέφανος Κατσίκας, Γιάννης Ν. Γκλαβίνας, Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα (1912- 1923): Από την ενσωμάτωση στην ανταλλαγή, Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμούλη, 2013, 382 σ. + 68., Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 19|2015, 419-424


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: