Τίτλος:

Οι Άντες. Ιστορία και πολιτισμός (4ος-8ος αι.)

Επιστημονικό πεδίο:

Ημερομηνία:

2015 | 223 σελ.

ISBN:

978-960-9538-39-8

Περίληψη:Η μονογραφία έχει ως στόχο να προσφέρει μια συνολική εικόνα για την ιστορία και τον πολιτισμό των Αντών, ενός λαού σλαβικής καταγωγής με σχετικά σύντομη ιστορική παρουσία στην ταραχώδη εποχή της ύστερης Αρχαιότητας και του πρώιμου Μεσαίωνα. Το έργο έχει την ακόλουθη δομή: Εισαγωγή: Ερευνητικά δεδομένα και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Πρώτο κεφάλαιο: Το ζήτημα των Venethi και οι πρώιμοι Σλάβοι. Δεύτερο Κεφάλαιο: Πρώιμη ιστορία και εθνογραφία των Αντών. Τρίτο Κεφάλαιο: Οι Άντες και το Βυζάντιο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα:Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: