Μαρία ΑΓΡΕΒΗ, Τέσσερις κρητικές εικόνες - αφιερώματα Μονεμβασιωτών στη Μονή Σίντζας Κυνουρίας, , 36|2015, 173-196


Στο άρθρο μελετώνται οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου στο καθολικό της μονής Σίντζας κοντά στο Λεωνίδιο Κυνουρίας, έργα του 1642 και 1645. Πρόκειται για δημιουργίες κρητικού εργαστηρίου ζωγραφικής, οι οποίες τυπολογικά συνδέονται με καλά κρητικά έργα κυρίως του 17ου αιώνα και τεχνοτροπικά με τη σύγχρονή τους συντηρητική τάση της κρητικής ζωγραφικής. Οι παραγγελιοδότες τους κατάγονταν από τη Μονεμβασία, όπως και οι παραγγελιοδότες, την ίδια εποχή, ορισμένων από τις κρητικές δεσποτικές εικόνες του τέμπλου στο καθολικό της μονής Λουκούς κοντά στο Άστρος Κυνουρίας (1639, 1641). Το ενδιαφέρον Μονεμβασιωτών για τις δύο μονές στην Κυνουρία θα πρέπει να συνδεθεί με τις εμπορικές και αγροτικές δραστηριότητές τους στην περιοχή αυτή.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: