Γεώργιος ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, Εκχριστιανίζοντας τις νησιωτικές κοινότητες του ανατολικού Αιγαίου. Η περίπτωση της νήσου Ικαρίας, , 36|2015, 263-274


Εξετάζονται εδώ οι αρχαιολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες για τον εκχριστιανισμό της Ικαρίας κατά την ύστερη αρχαιότητα. Επιπλέον, παρουσιάζονται δύο μη πλήρως δημοσιευμένες χριστιανικές επιγραφές από τη θέση «Ταξιάρχης» Μηλιωπού, οι οποίες αναφέρονται στην ύπαρξη λατρευτικού χώρου αφιερωμένου στον αρχάγγελο και σε έναν άγνωστο από άλλες πηγές τοπικό επίσκοπο ονόματι Σχολαστίκιο. Τα νέα αυτά δεδομένα θέτουν σε νέα βάση την ερμηνεία των ήδη δημοσιευμένων επιγραφών από την περιοχή του Κάμπου και μας οδηγούν σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τις σχέσεις των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων στο νησί και των μηχανισμών εκχριστιανισμού του ντόπιου πληθυσμού από την Εκκλησία.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: