Χαράλαμπος ΜΠΟΥΡΑΣ, Το νοτιοανατολικό κτήριο της Μονής Οσίου Λουκά, , 35|2014, 1-8


Ἡ μεγάλη δίκλιτη αἴθουσα πού βρέθηκε σέ ἀνασκαφή νοτίως τῆς Τραπέζης τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ πιθανῶς ἀποτελοῦσε τίς ὑποδομές μιᾶς νέας πτέρυγας κελλιῶν. Μορφικά καί κατασκευαστικά στοιχεῖα χρονολογοῦν τό κτήριο στή μεσοβυζαντινή περίοδο. Ἡ οἰκοδόμηση τοῦ κτηρίου ἴσως σχετίζεται μέ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μοναχῶν κατά τό ἴδιο χρονικό διάστημα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: