Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Προσφώνησις Γ. Λαμπάκη. Τη 25 Μαρτίου 1905 4μ.μ. επί του Αρείου Πάγου προς τους εκ Ρώμης κ.κ.Orazio Marucchi, αντιπρόσωπον του Πάπα Ρώμης, τον πρωτονοτάριον κ. Niccolo Marini και τον Ακαδημαϊκόν κ. Ulisse de Nunzio, επί τη αναγορεύσει αυτών ως επιτίμων με, , 7|1906, 63-65


Μη διαθέσιμη περίληψη

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: