Σχετικά άρθραΓεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ, Προσφώνησις επί του νεκρού του αρχιεπισκόπου Λατίνων Ι.Μαραγκού, επιτίμου μέλους και δωρητού τη Εταιρεία ρηθείσα τη 11 Δεκεμβρίου 1891 εν τω ναώ του Αγίου Διονυσίου υπό Γ.Λαμπάκη, , 4|1904, 25


Μη διαθέσιμη περίληψη 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: