Υπηρεσίες ePublishing

Το ePublishing αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της εκδοτικής διαδικασίας, που διασφαλίζει την ποιότητα, ενισχύει την αναγνωρισιμότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αναλυτικά:

Διαχείριση της εκδοτικής ροής επιστημονικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων, με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Journal Systems (OJS).

Δημιουργία ηλεκτρονικού εκδοτικού οίκου και διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας μονογραφιών, με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Monograph Press (ΟΜΡ)

Εκπαίδευση των εκδοτών στη χρήση της τεχνολογίας και των εφαρμογών ανάπτυξης ηλεκτρονικών εκδόσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στη διαμόρφωση ή αναπροσαρμογή της εκδοτικής πολιτικής και επιχειρησιακής οργάνωσης επιστημονικών περιοδικών, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που υποστηρίζουν την ηλεκτρονική ακαδημαϊκή επικοινωνία

Γνωσιακή Βάση (eknowledgebase), με αναλυτικούς οδηγούς, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού και τις ροές της ηλεκτρονικής έκδοσης

Οργάνωση περιεχομένου και μεταδεδομένων και υπηρεσίες για την τεκμηρίωση και καταγραφή μεταδεδομένων της έκδοσης

Tεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής έκδοσης

Φιλοξενία του περιεχομένου (περιοδικά, μονογραφίες/βιβλία, πρακτικά) σε servers του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η προβολή και η μακροχρόνια διατήρηση του ψηφιακού υλικού

Ευρετηριασμό της περιοδικής έκδοσης ή της μονογραφίας σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. Scopus, DOAJ, ISI, ERIH και άλλους κατάλληλους ευρετηριαστές) και παροχή μόνιμων αναγνωριστικών (DOI)

Εναρμόνιση με τις νομικές ρυθμίσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς στον χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας και χρήση επιχειρησιακών μοντέλων που εξασφαλίζουν την ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενο των εκδόσεων

 

 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: