Τίτλος:

Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης

Επιστημονικό πεδίο:

Περίληψη:

Το ετήσιο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΣυμπόσιοΧΑΕ) διεξάγεται ανελλιπώς από το 1981 την άνοιξη κάθε έτους με στόχο την προώθηση της έρευνας στον τομέα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόκειται για ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά όργανα, που παρέχει την δυνατότητα σε επιστήμονες και νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τα πορίσματα των ερευνών τους σε θέματα που άπτονται της παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης.


Ακολουθήστε το ΕΚΤ: