Μαρία Χατζηνικολάου, Editorial, Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 8|2012, 5-6


Σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που ζούμε τώρα, όπου η «κρίση», εκδηλώνεται έχοντας ως αφορμή οικονομικούς λόγους, αλλά επεκτείνεται  και επηρεάζει κάθε τομέα της ανθρώπινης υπόστασης  και δραστηριότητας,  αναδεικνύεται εντονότερα η  βαθύτερη κρίση του αξιακού μας συστήματος. Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο, η ανάγκη ανάδειξης αναλλοίωτων και διαχρονικών αξιών οι οποίες θα αποτελέσουν τα δομικά στοιχεία ενός συστήματος  αντίληψης, ερμηνείας και ανάπτυξης, είναι ζωτικής σημασίας.  Mια τέτοια αξία, έχει αποδειχθεί ιστορικά, ότι είναι η «γνώση».  Η επένδυση στη γνώση αποτελεί ουσιαστικό διέξοδο και μοχλό προόδου και ανάπτυξης τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: