Ευαγγελία Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Βουτιάνοι Λακωνίας, Εκκλησιές: Η ανασκαφική έρευνα. ΙΙ. Η πρωτοβυζαντινή εγκατάσταση, , 37|2016, 1-24


Σημαντική αρχαιολογική θέση αποκαλύφθηκε πρόσφατα στις Εκκλησιές Βουτιάνων Λακωνίας, βόρεια-βορειοδυτικά της Σπάρτης. Στα τέλη του 5ου – αρχές 6ου αιώνα χρονολογούνται οικιστική εγκατάσταση και χώρος χριστιανικής νεκρικής λατρείας, ο οποίος συνιστά το μοναδικό μέχρι σήμερα γνωστό παράδειγμα στη Λακωνία. Το σύνολο συνδέεται με την παρουσία μιας μικρής χριστιανικής κοινότητας στην εγγύς περιφέρεια της Σπάρτης. Στα μέσα περίπου του 6ου αιώνα η εγκατάσταση αναπτύχθηκε με την ανέγερση νέων κτηρίων και την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων, τα οποία εξυπηρετούσαν αγροτοβιοτεχνικές δραστηριότητες. Στη θέση επήλθε στα τέλη του ίδιου αιώνα καταστροφή από πυρκαγιά και εγκατάλειψη, γεγονός που οφείλεται πιθανότατα στις αναστατώσεις τις οποίες προκάλεσαν οι σλαβικές επιδρομές.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: