Γιάννης ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Ο Βυζαντινός τοίχος του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Ενας χαμένος παλαιολόγειος πύλωνας στη Θεσσαλονίκη., , 37|2016, 25-40


Στο άρθρο ταυτίζεται ένα χαμένο βυζαντινό μνημείο της Θεσσαλονίκης (απεικονισμένο στην Topographie de Thessalonique του Oreste Tafrali) με έναν βυζαντινό τοίχο, την περιγραφή του οποίου οφείλουμε στον ποιητή Ντίνο Χριστιανόπουλο. Ο εξεταζόμενος τοίχος αποτελούσε το μέτωπο του πυλώνα μιας άγνωστης μονής, η οποία βρισκόταν βόρεια της Αγίας Σοφίας και νότια της Εγνατίας. Ο τοίχος, αν και είχε κηρυχθεί προστατευόμενο μνημείο το 1926, κατεδαφίστηκε πιθανότατα το 1960. Από αυτό το χαμένο μνημείο προέρχεται ένα ζωγραφικό έργο μεγάλων διαστάσεων με την απεικόνιση του Χριστού, το οποίο σήμερα φυλάσσεται στο Αγίασμα του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, νότια της Αγίας Σοφίας. Το έργο αυτό, άλλοτε γνωστό στην πόλη ως ο «Μέγας Σωτήρ», φαίνεται πως διατηρεί ένα βυζαντινό στρώμα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: