Τίτλος:

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Το περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας (ΠΕΚΕ) εκδίδεται τέσσερις φορές το χρόνο και δημοσιεύει, μετά από επιστημονική αξιολόγηση, εργασίες που αφορούν τις Κλινικές Επιστήμες των Ζώων Συντροφιάς, των Παραγωγικών Ζώων και των Ζώων Εργαστηρίου, την Ευζωΐα και τη Βιοηθική, την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης. Το περιοδικό εκδίδεται από την Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία και είναι καταχωρημένο στις βάσεις δεδομένων Web of Science και Scopus.


ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: