Τίτλος:

Synthesis: an Anglophone Journal of Comparative Literary Studies

Επιστημονικό πεδίο:

Online ISSN:

1791-5155

Το Synthesis φιλοξενεί διεπιστημονικές, συγκριτολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις στο ευρύ πεδίο της μελέτης της αγγλόφωνης λογοτεχνίας. Στόχος του είναι να προαγάγει τη μελέτη του λογοτεχνικού κειμένου με άξονα τη σύγχρονη θεωρητική σκέψη, αλλά και τον κριτικό λόγο που παράγεται σε πολιτισμικούς χώρους που (αυτο)προσδιορίζονται ως περιφέρεια, αναδεικνύοντας τις πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές σχέσεις τους με το κέντρο. Το περιοδικό φιλοδοξεί έτσι να διευρύνει τη μελέτη του λογοτεχνικού κειµένου, αντιμετωπίζοντας κριτικά και αναστοχαστικά κυρίαρχες τάσεις και κριτικές προσεγγίσεις.


ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: