Τίτλος:

Homo Virtualis

Online ISSN:

2585-3899

Το Homo Virtualis είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό, με σύστημα διπλής τυφλής κρίσης και ανοικτής πρόσβασης, για τη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών, επιστημονικών κειμένων και θεωρητικών εργασιών σχετικών με τη μεθοδολογία, την επιστημολογία και τη θεωρία στο ευρύτερο χώρο της δυνητοποίησης, των πολύπλοκων ανθρώπινων συστημάτων, των δυνητικών κοινοτήτων, της κουλτούρας του διαδικτύου, των κοινωνικών δικτύων και της ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς σε μεικτά (online / offline) τεχνο-κοινωνικά περιβάλλοντα. Συνδυάζει την ουσιαστική και πρωτότυπη παραγωγή γνώσης με την ανοιχτή πρόσβαση, επικοινωνώντας τα πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα. Το επιστημονικό περιοδικό Homo Virtualis επικεντρώνεται στις κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, μέσα από μια αναστοχαστική και κριτική θεώρηση.


ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: