Τίτλος:

Journal of Environmental Education for Sustainability

Online ISSN:

2585-3813

To «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποτελεί εξαμηνιαίο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό που δημοσιεύει στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, ύστερα από ανώνυμη κρίση, επιστημονικές εργασίες με τη μορφή άρθρων στα πεδία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Ειδικότερα, το περιοδικό δημοσιεύει: Επιστημονικές εργασίες με τη μορφή άρθρων που παρουσιάζουν με τρόπο κριτικό εμπειρικές έρευνες και θεωρητικό προβληματισμό σε θεματικές περιοχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: