Τίτλος:

Ψυχολογία (ΕΛΨΕ)

To περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ αποτελεί επιστημονική έκδοση "ανοικτής πρόσβασης" (open-access) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Στόχος του περιοδικού ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ είναι να συμβάλει στην καλλιέργεια του επιστημονικού λόγου και στη διάδοση της έγκυρης ψυχολογικής γνώσης που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς από επιστήμονες, Έλληνες και μη. Επίσης, στόχος του περιοδικού είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιστημονικού και διεπιστημονικού διαλόγου, καθώς και στην ενημέρωση σε επιστημονικά θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος της Ψυχολογίας. Επιδίωξη της Συντακτικής Επιτροπής είναι να καλυφθούν όλοι οι τομείς της επιστήμης της Ψυχολογίας και να αποτελέσει το περιοδικό ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ πόλο έλξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: