Παντελής Μ. Νίγδελης, Μακεδονικά Επιγραφικά IV (Θεσσαλονίκη), Τεκμήρια, 11|2012, 139-204


This article contains corrections, restorations and comments concerning various inscriptions of Thessaloniki and its territory that appeared in dispersed publica­tions following Ch. Edson’s edition of IG X 2.1 (Inscriptiones Thessalonicae et viciniae) in 1972.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: