Π. Μ. ΝΙΓΔΕΛΗΣ, Ἡ οἰκογένεια τῶν Ἰταλικῶν Auli Avii στὴ Θεσσαλονίκη: Μὲ αφορμὴ μιὰ νέα δίγλωσση ἀναθηματικὴ ἐπιγραφή, Τεκμήρια, 1|1995, 47-65


No Abstracts

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: