Βασίλης Κρεμμυδάς, Χαρακτηριστικές όψεις του εξωτερικού εμπορίου της Κρήτης (τέλος 18ου και αρχές 19ου αιώνα), Ο Ερανιστής, 16|1980, 190-198


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: