Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Από την Τεργέστη στην Αθήνα του Όθωνα (1838-1845). Ο Ιάκωβος Ρώτας θύμα των πιστωτικών σχέσεων, Ο Ερανιστής, 27|2009, 165-213


no abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: