Κώστας Θ. Πέτσιος, Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος: Descartes και νεοελληνική σκέψη, Ο Ερανιστής, 22|1999, 44-79


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: