Άννα Ταμπάκη, Αντιλήψεις και θεωρίες για την μετάφραση στον 18ο αιώνα. Πρόδρομη ανακοίνωση, Ο Ερανιστής, 21|1997, 176-188


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: