Άννα Ταμπάκη, «Φαναριώτικες» μεταφράσεις έργων του Μολιέρου. Το χφ. ΙΙΙ.284 της Βιβλιοθήκης «M. Eminescu» του Ιασίου, Ο Ερανιστής, 21|1997, 379-382


No abstract

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: