Τούλα Τ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Άγνωστος τρουλαίος ναός στην Αθήνα, , 27|2006, 73-74


Παρουσιάζονται σχέδια του Paul Durand (1839-1840, 1842-1843, 1847 και 1864) και του T. J. Wilson (1846-1847), σε αντιγραφή από τον N. H. J. Westlake (1905) και τον O. M. Dalton (1911), ενός εικονογραφημένου τρούλου αγνώστου ναού, πιθανόν αφιερωμένου στον Σωτήρα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: