Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ένα τρίπτυχο τέχνης Γεωργίου Κλόντζα στο Βουκουρέστι, , 27|2006, 335-352


Ένα τρίπτυχο του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Ρουμανίας στο Βουκουροέστι, από το οποίο λείπει το αριστερό φύλλο, είναι τυπικό της τέχνης του μεγάλου καστρινού ζωγράφου Γεωργίου Κλόντζα (μνείες 1562-1608). Σχολιάζονται οι παραστάσεις, η ορθογραφία των επιγραφών, η σχέση με άλλα τρίπτυχα του ζωγράφου. Πρόκειται για άνισο έργο, στο οποίο εργάσθηκαν ενδεχομένως και μέλη του εργαστηρίου του Κλόντζα. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: