Ευαγγελία ΑΓΓΕΛΚΟΥ, Κοσμήματα και εξαρτήματα ένδυσης από το μεσοβυζαντινό Κίτρος, , 27|2006, 381-390


Η ανασκαφική έρευνα στο κάστρο του Κίτρους στη Βόρεια Πιερία απέδωσε αρκετά κοσμήματα και εξαρτήματα ένδυσης, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια, κουμπιά και πόρπες ζώνης, τα οποία χρονολογούνται, σύμφωνα με τα νομισματικά τους συνευρήματα, στα τέλη του 11ου και στον 12ο αι. Ορισμένα από αυτά, βάσει της αποκάλυψης χοάνης χύτευσης μετάλλου εκτός του κάστρου και μορφολογικών ομοιοτήτων, πιθανόν να κατασκευάστηκαν επί τόπου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: