Σωτήριος Ν. ΚΑΔΑΣ, Το Τετραευάγγελο Βατοπεδίου 932 με αφορμή την ανεύρεση μιας μικρογραφίας του, , 26|2005, 141-148


Η ανεύρεση ενός περγαμηνού φύλλου με την απεικόνιση του Ευαγγελιστή Ματθαίου στα χειρόγραφα του σκευοφυλακίου της μονής Βατοπεδίου και η ταύτισή του ως ανήκοντος στο Τετραευάγγελο 932 της ίδιας μονής συνιστά την αφορμή με την οποία παρουσιάζεται σύντομα ο εν λόγω κώδικας. Το Τετραευάγγελο με 128 φύλλα, μικρογράμματη γραφή επιμελημένη, κείμενο σε δύο στήλες κοσμείται και με παραστάσεις των Ευαγγελιστών από τις οποίες υπάρχουν αυτές του Ιωάννου και του Ματθαίου. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις τόσο των μικρογραφιών, όσο και των διακοσμητικών του χρονολογείται στον 12ο αιώνα και πιθανώς προέρχεται από scriptorium της Ιερουσαλήμ. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: