Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Η εικόνα του Νικολάου Ρίτζου στο Σεράγεβο. Εικονογραφικές παρατηρήσεις, , 26|2005, 207-226


Η μόνη γνωστή υπογεγραμμένη εικόνα του κρητικού ζωγράφου Νικολάου Ρίτζου (μνείες 1482-1503) απεικονίζει την Δέηση, την οποία περιβάλλουν δέκα ευαγγελικές σκηνές, οι άγιοι Πέτρος και Παύλος που κρατούν εκκλησία και οι Τρεις Ιεράρχαι. Η εικονογραφία ακολουθεί παλαιολόγεια πρότυπα. Ο ζωγράφος θα χρησιμοποιούσε ανθίβολα του πατέρα του, διάσημου ζωγράφου Ανδρέα Ρίτζου, και επομένως η εικόνα απηχεί την εικονογραφία της κρητικής σχολής περί τα μέσα του 15ου αιώνα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: