Ασπασία ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ, Το γλυπτό «προσκυνητάρι» στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Κάστρου στο Γεράκι, , 25|2004, 111-126


Στο άρθρο επιχειρείται η αναλυτική παρουσιάση τόσο των οικοδομικών στοιχείων του ίδιου του ναού, καθώς και η επισκόπηση της συνολικής βιβλιογραφίας που αφορά στο γλυπτό «προσκυνητάρι». Η αναδίφηση των στοιχείων του μνημείου, σε συνδυασμό με καίριες παρατηρήσεις επί των διακοσμητικών θεμάτων του και των εραλδικών του, οδηγεί στην απόδοση ενός τουλάχιστον θυρεού στον Inigo d’Alfero, Ιωαννίτη ιππότη και αξιωματούχου του Μεγάλου Μαγίστρου Juan Fernández de Heredia και στην πρόταση ότι το ως τώρα ‘προσκυνητάρι’ είναι ταφικό μνημείο μελών της οικογένειάς του. Επιπρόσθετα οι ιστορικές συγκυρίες που έφεραν τους Ιωαννίτες στην Πελοπόννησο κατά τα έτη 1378 με 1381, ως διαχειριστές και μελλοντικούς ιδιοκτήτες, ενισχύουν μια τέτοια άποψη. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: