Ασπασία ΛΟΥΒΗ-ΚΙΖΗ, Οι κτήτορες της Περιβλέπτου του Μυστρά, , 24|2003, 101-118


Στο άρθρο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν με την μελέτη της Περιβλέπτου του Μυστρά. Επανεξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία του διακόσμου της μονής της, καθώς και τα εραλδικά της στοιχεία τοποθετημένα με επιμέλεια σε διάφορα σημεία του εσωτερικού της. Η επίμονη και συστηματική απολάξευσή τους πρέπει να συνδεθεί με την αντίδραση κατά της φιλοδυτικής πολιτικής που ασκήθηκε από το δεσποτικό ζεύγος του Μανουήλ και της Ισαβέλλας. Συνεπώς πιθανότατα υποδεικνύουν ότι η μονή ήταν ηγεμονικό καθίδρυμα που μάλλον προοριζόταν για την σύζυγό του Μανουήλ, Ισαβέλλα, την αυλή και τους συγγενείς της. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: