Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ένα άγνωστο Μηνολόγιο με εικονογραφημένα αρχικά: ο κώδιξ 56 της Mονής Λειμώνος, , 24|2003, 171-184


45 εικονογραφημένοι κώδικες του μηνολογίου του Συμεών του Μεταφραστού ήσαν μέχρι τώρα γνωστά. Σε μία ομάδα από οκτώ χειρόγραφα ο διάκοσμος περιλαμβάνει μόνο εικονογραφημένα αρχικά. Ο κώδιξ 56 της Μονής Λειμώνος στην Λέσβο, που περιέχει τους βίους του Οκτωβρίου, κοσμείται μόνο με επίτιτλα και εικονογραφημένα αρχικά και πρέπει να προστεθεί στην ομάδα αυτή. Σχολιάζονται πολλά αρχικά, που διακρίνονται για την πρωτοτυπία τους.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: