Γιώργος ΚΑΚΑΒΑΣ, Θέματα πατμιακής εικονογραφίας σε κρητικά τρίπτυχα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, , 24|2003, 293-308


Παρουσιάζονται δύο τρίπτυχα έργα που αποκτήθηκαν μέσω αγοράς και συνιστούν μέρος της συλλογών του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών. Τα τρίπτυχα και τα δύο του τέλους του 16ου αιώνα, έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα συνδέουν από άποψη εικονογραφική, καλλιτεχνική, καθώς και από ξυλογλυπτική με κρητικά εργαστήρια. Σε αμφότερα οι απεικονίσεις είτε του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ή και του οσίου Χριστοδούλου μαζί, συνιστούν σαφείς  αναφορές που παραπέμπουν μαζί με τους άλλους αγίους σε συγκεκριμένη θεματολογία που έχει χαρακτηριστεί ως πατμιακή. Είναι πιθανό τα τρίπτυχα αυτά να προέρχονται από μοναχούς παραγγελιοδότες. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: