Γιώργος ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ, Προσκυνήματα και «παλαιστινιακή» εικονογραφία. Ανασκόπηση της έρευνας, , 23|2002, 59-74


Στην συνοπτική ανασκόπηση των ζητημάτων της έρευνας γύρω από τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων και τα ενθυμήματά τους, εξετάζονται οι απαρχές της μνημειακής τέχνης και της καθιέρωσης της «παλαιστινιακής» εικονογραφίας μέσα από τις ιστορικές πηγές και τα ημερολόγια των προσκυνητών. Ιδιαίτερα θίγονται τα ζητήματα της μνημειακής τέχνης και εικονογραφίας καθώς και των διαφόρων θεωριών, σύμφωνα με τις οποίες η επιστημονική έρευνα προσπάθησε να προσεγγίσει τη διάδοση των θεμάτων αυτών σε μεγάλη έκταση, τόσο στην Ανατολή, όσο και στη Δύση. Τέλος, γίνεται αναφορά στα ίδια τα ενθυμήματα, τα οποία, ως εικόνες που είχαν τη δύναμη της θεραπείας, διατήρησαν αναλλοίωτη την «παλαιστινιακή» εικονογραφία. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: