Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Εικονογραφικές παρατηρήσεις στο στιχηράριον Σινά 1234, , 22|2001, 87-102


Το Στιχηράριον Σινά 1234 αντεγράφη στην Βενετία το 1469 από τον γνωστό Κρήτα ενωτικό ιερωμένο Ιωάννη Πλουσιαδηνό. Το διακοσμούν 24 μικρογραφίες, που παρά τον τόπο αντιγραφής και την φιλοδυτική στάση του αντιγραφέως ακολουθούν παλαιολόγεια πρότυπα, και επιβεβαιώνουν την διαπίστωση ότι η εικονογραφία της κρητικής σχολής είχε ήδη αποκρυσταλλωθεί από τα μέσα του 15ου αιώνα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: