Γιώργος ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ, Η εικονογραφημένη Κοσμογέννηση του Γ. Χούμνου στη μονή Σινά. Εικονογραφικά και αισθητικά προβλήματα, , 22|2001, 103-114


Η Κοσμογέννηση, ένα ποίημα γραμμένο από τον Κρητικό Γεώργιο Χούμνο μετά το 1493 σώζεται σε τέσσερα χειρόγραφα από τα οποία τα δύο, ο κώδικας του Λονδίνου και ο κώδικας του Σινά είναι τα εικονογραφημένα. Ο τελευταίος, που συγγράφηκε μάλλον στο Σινά στα τέλη του 16ου αιώνα, υπερτερεί του κώδικα του Λονδίνου από άποψη κειμένου και εικονογράφησης. Η σύντομη ανάλυση εδώ θίγει βασικά ζητήματα της έρευνας, όπως η συνέχεια στην παραγωγή εικονογραφημένων Οκτατεύχων μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Η αισθητική προσέγγιση του κώδικα αποκαλύπτει ότι ο κώδικας είναι δημιουργία ενός ευφάνταστου και δημιουργικού καλλιτέχνη επηρεασμένου από τη Βενετική καλαισθησία, ο οποίος παράλληλα κατανοεί την ποιητικότητα του κειμένου και προσπαθεί να την εκφράσει εικαστικά.  

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: