Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Ενυπόγραφη κρητική εικόνα με παράσταση Δέησης, , 22|2001, 141-152


Η δημοσιευόμενη εικόνα βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή της Αθήνας, φέρει την παράσταση της Δέησης με τον Χριστό Παντοκράτορα εν δόξη, πλαισιωμένο από τις δεόμενες μορφές της Παναγίας και του Προδρόμου, και την υπογραφή του γνωστού Κρητικού ζωγράφου Στελιανού Γενίτη (ειδήσεις 1599-1618). Αναλύεται ο τύπος της υπογραφής, στην οποία ο ζωγράφος αναφέρει και το όνομα του δασκάλου του Πέτρου Καιροφυλά, υιοθετώντας μια συνήθεια που έρχεται από την αναγεννησιακή Ιταλία και έχει την καταγωγή της στην αρχαιότητα. Αναλύεται, επίσης, ο τύπος της Δέησης με την αποκαλυπτική μορφή του Χριστού, στον οποίο συνενώνονται δύο θέματα εσχατολογικού χαρακτήρα, τύπος που γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση στη ζωγραφική των κρητικών εργαστηρίων από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: