Γιώργος ΚΑΚΑΒΑΣ, Κρητικό τρίπτυχο με σκηνές Δωδεκαόρτου, , 22|2001, 153-166


Σε ιδιωτική συλλογή στην Αθήνα φυλάσσεται τρίπτυχο με πέντε παραστάσεις του Δωδεκαόρτου. Το τρίπτυχο με σκαλιστό αυτόξυλο πλαίσιο στο κεντρικό φύλλο και κωνοειδή επίστεψη ξεχωρίζει για τον γλυπτό του διάκοσμο. Οι πέντε σκηνές από το Δωδεκάoρτο που έχουν επιλεγεί, ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Υπαπαντή, η Βάπτιση και η Μεταμόρφωση, με βάση την εικονογραφική τους ανάλυση ανήκουν στο πλαίσιο της Παλαιολόγειας τέχνης έτσι όπως αυτή αποκρυσταλλώθηκε στα κρητικά εργαστήρια από τον 15ο αιώνα και έπειτα. Από άποψη τεχνοτροπίας το τρίπτυχο μπορεί να χρονολογηθεί στο δεύτερο μισό του 16ο αιώνα και φαίνεται πως αποτελεί έργο ικανού καλλιτέχνη.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: