Τούλα Τ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Οι τοιχογραφίες δύο κατεδαφισμένων ναών των Αθηνών, , 22|2001, 167-172


Παρουσιάζονται τα σχέδια και η καταγραφή του 1843 από τον Paul Durand των ναών που υπήρχαν στη θέση της σημερινής Μητρόπολης Αθηνών, του Αγίου Νικολάου του 16ου αιώνα και της Παναγίας Κανδήλη, αρχιτεκτονικό υλικό των οποίων χρησιμοποιήθηκε κατά την οικοδόμηση του νέου ναού (1848 κ.ε.).

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: