Μαρία ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ, Κρητική εικόνα Παναγίας Βρεφοκρατούσας και δεομένων αγίων σε ιδιωτική συλλογή, , 21|2000, 157-172


Η εικόνα φέρει την παράσταση ολόσωμης Βρεφοκρατούσας Παναγίας, πλαισιωμένης από δύο δεόμενους αγίους, τον άγιο Γεώργιο και τον άγιο Ρόκκο, τον προστάτη άγιο της Δυτικής Εκκλησίας κατά της χολέρας. Είναι έργο καλού κρητικού εργαστηρίου και χρονολογείται, με βάση τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, στα τέλη του 16ου αι. Μελετώνται το εικονογραφικό σχήμα που ανακαλεί το σχήμα της Δέησης και οι εικονογραφικοί τύποι της Παναγίας και των αγίων, με ιδιαίτερη αναφορά στην παράσταση του αγίου Ρόκκου που προέρχεται από τη δυτική εικονογραφία. Γίνεται, επίσης, αναφορά στις τύχες της εικόνας η οποία φαίνεται ότι μεταφέρθηκε από Κρητικούς πρόσφυγες στη Μονεμβασία, όπου αργότερα, πιθανόν στο δεύτερο μισό του 18ου αι., η μορφή του αγίου Ρόκκου καλύφθηκε αδέξια, μεταμορφώνοντας τον δυτικό άγιο στον άγιο Πέτρο. Αφιερωτική επιγραφή αναφέρει το όνομά του Πέτρου Καλλονά, στον οποίο οφείλεται προφανώς και η επιζωγράφιση αυτή, που αφαιρέθηκε κατά την πρόσφατη συντήρηση του έργου.

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: