Ευγενία ΧΑΛΚΙΑ, Ο Χριστός «επί βασιλίσκον» σε ενσφράγιστο πήλινο πινάκιο, , 20|1999, 253-258


Στην Παλαιά Φώκαια Αναβύσσου σε σωστική ανασκαφή βρέθηκε ένα πινάκιο ερυθροβαθές με ενσφράγιστο διάκοσμο που παριστά τον Χριστό κρατώντας σταυρό να πατά σε βασιλίσκο. Το θέμα εμπνέεται από τον Ψαλμό 90, 13 και απαντά συνήθως σε λυχνάρια της παλαιοχριστιανικής περιόδου και σπανιότερα σε πινάκια. Το πινάκιο που ανήκει στην κατά Hays κατηγορία 104Α στον τύπο Εii και χρονολογείται μεταξύ 530-580, ως εισηγμένο, είναι ενδεικτικό του επιπέδου της ευημερίας των κατοίκων στην αγροτική αυτή περιοχή της Αττικής.  

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: