Παναγιώτης Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δύο παλαιολόγειες εικόνες στα Ιεροσόλυμα, , 20|1999, 291-308


Δύο από τις εικόνες που φυλάσσονται στο Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ είναι αμφίγραπτες. Η πρώτη από αυτές έχει στη μία της όψη την Παναγία Βρεφοκρατούσα σε νεότερη επιζωγράφηση και στην πίσω όψη τον άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη να βγάζει από το πόδι ενός λιονταριού ένα αγκάθι. Η δεύτερη εικόνα παριστά στην πρόσθια όψη την Παναγία Οδηγήτρια, πάλι σε επιζωγράφηση του 17ου αιώνα, και έξεργο πλαίσιο με τους Δώδεκα αποστόλους και τον Χριστό που πλαισιώνεται από αγγέλους. Η πίσω της όψη κοσμείται με την παράσταση της Σταύρωσης. Οι δύο πίσω όψεις των παραπάνω εικόνων χρονολογούνται η πρώτη περί το 1300, η δεύτερη περί τα τέλη του 14ου - αρχές του 15ου αιώνα. Στο τέλος της μελέτης ακολουθεί παράρτημα με τις εντοπισμένες αμφίγραπτες βυζαντινές εικόνες. 

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: