Καλλιόπη ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ, Η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία και αποσαφηνίσεις με αφορμή τις αναστηλωτικές εργασίες, , 16|1992, 57-76


Μη διαθέσιμη περίληψη

Ακολουθήστε το ΕΚΤ: