Τίτλος:

Μνήμων

Επιστημονικό πεδίο:

Online ISSN:

2241-7524

Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε. Στο τέλος κάθε έτους ο τόμος που έχει δημοσιευθεί ηλεκτρονικά θα τυπώνεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων κατόπιν παραγγελιών. Οι αναγνώστες του περιοδικού που επιθυμούν να αποκτήσουν αντίτυπο του τόμου, θα πρέπει να το παραγγείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


ΠεριεχόμεναΑκολουθήστε το ΕΚΤ: