Τίτλος:

Τo Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος

Ημερομηνία:

1998 | 195 σελ.

ISBN:

960-85952-6-6

Περίληψη: Από τα κυρίαρχα στοιχεία της φύσης και της ζωής είναι το νερό. Είναι αναντικατάστατη ουσία, βασικό στοιχείο στη διατήρηση της ισορροπίας της φύσης. Οι φυσικές και χημικές του ιδιότητες στηρίζουν τους βιολογικούς κύκλους των οργανισμών και ελέγχουν τις κλιματικές και γεωλογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Το νερό ως τροφή και ως πρώτη ύλη είναι στενά συνδεδεμένο με τη ζωή και περιγράφει την ανθρώπινη πολιτιστική εξέλιξη μέσα στους αιώνες. Με κινητήρια δύναμη την ηλιακή ενέργεια, η βιόσφαιρα μας, κυριαρχείται από τον αέναο κύκλο του νερού με τις διεργασίες της εξάτμισης και εξατμισοδιαπνοής, βροχόπτωσης, φυσικής ροής και κίνησης στην επιφάνεια του εδάφους, αλλά και τη διείσδυση του βαθύτερα. Τα εσωτερικά νερά αποτελούν φυσικούς πόρους που περικλείουν σημαντικές λειτουργίες για τη βιόσφαιρα και το φυσικό μας περιβάλλον, ενώ οι ωφεληματικές αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι πολλαπλές.  Στο βιβλιο γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις οδούς μεταφοράς του νερού στην κατηγοριοποίηση των εσωτερικών υδάτων σε διεθνές αλλά και σε ελλαδικό επίπεδο, ενώ παρουσιάζονται οι γενικότερες λειτουργίες, χρήσεις και αξίες των υγροτοπικών περιοχών. Παρατίθεται επίσης ενδεικτική μεθοδολογία για το βαθμό αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα
Ακολουθήστε το ΕΚΤ: